ยกร่าง พรบ.การมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น

join1-1

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมระดมความเห็นเกี่ยวกับการยกร่าง พรบ.ฉบับใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเมืองการปกครองท้องถิ่น จัดโดยวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีในการพัฒนากระบวนการยกระดับความสำคัญของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้นอย่างเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ถึงแม้การยกร่างฯจะเป็นเพียงขั้นต้นของการกำหนดแนวทางให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งอาจจะไม่ได้กำหนดวิธีการใดๆที่ชัดเจนและอาจจะไม่เกิดผลใดๆในทางปฏิบัติก็ได้ ทว่า ก็ถือเป็นความพยายามอันดีในการพยายามทำให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นมีความชัดเจนมากขึ้น

การประชุมครั้งนี้ได้มีการแบ่งหัวข้อสำหรับการระดมความเห็นออกเป็น 4 หัวข้อด้วยกัน โดยผู้เข้าร่วมทุกคนได้แสดงความเห็นของตนเอง เพราะมีการใช้เทคนิคเขียนการ์ด (ให้ผู้เข้าร่วมเขียนการ์ดแสดงความคิดเห็นเฉพาะของตัวเองแล้วติดลงบนกระดาษชาร์ทที่มีให้) แล้วจึงค่อยมีการแลกเปลี่ยนกันเพื่อรวบรวมความเห็นในช่วงท้ายที่สุดของวัน ข้อเสนอของคณะกรรมการยกร่างฯมีหลายประเด็นที่น่าสนใจและก่อให้เกิดการโต้แย้งกันได้ภายในห้องประชุมวันนั้น

ยกตัวอย่างเช่น ข้อเสนอของการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการวินิจฉัยข้อร้องเรียนให้มีการถอดถอนสมาชิกสภา อปท. ซึ่งจากการนำเสนอข้อคิดเห็นโดยภาพรวมพบว่า ฝ่ายที่เห็นว่าไม่ควรให้ ผวจ. เข้ามาแทรกแซงนั้นคือ ภาคส่วน อปท. เอง และภาคส่วนประชาสังคมและวิชาการ ในขณะเดียวกันภาคส่วนองค์กรอิสระก็เห็นว่าควรให้มีคณะกรรมการที่เป็นกลางในการเข้ามาดูแล ทว่า ฝ่ายข้าราชการส่วนภูมิภาคกลับเห็นว่าการให้ ผวจ. เข้ามานั้นก็ดี แต่อาจจะเป็นการเพิ่มภาระให้ ผวจ. มากเกินไป เพราะฉะนั้น ควรจะให้นายอำเภอเป็นคนวินิจฉัยดีกว่า แล้วหากไม่เห้นด้วยกับคำวินิจฉัยค่อยให้ ผวจ. เข้ามาตัดสิน

หรือแม้กระทั่งการถกเถียงกันในเชิงตัวเลขของจำนวนผู้ที่จะมีสิทธิลงประชามติ จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จะมีสิทธิยื่นข้อเสนอต่างๆ ซึ่งไม่สามารถหาข้อสรุปได้ภายในวันเดียว คณะทำงานจากสถาบันพระปกเกล้าจึงต้องทำการรวบรวมความเห็นทั้งหมดไปพิจารณาอีกที ก็ได้แต่หวังว่าเมื่อมีกำหนด พรบ.ฉบับนี้ออกมาเรียบร้อยแล้ว จะก่อให้เกิดการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเมืองการปกครองท้องถิ่นมากขึ้น

Advertisements

ป้ายกำกับ:, , , , , ,

About doubleaphrodite

An ordinary person enjoys traveling around and learning from the world.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: